Jesteśmy zespołem posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z rodzicami oraz z dziećmi i młodzieżą. Wykorzystując odpowiednie przygotowanie merytoryczne, poparte dyplomami wyższych uczelni, cały czas rozwijamy swoje umiejętności na kursach i szkoleniach oraz zdobywamy nowe doświadczenia poprzez codzienną pracę z dziećmi, rodzicami lub opiekunami.

Danuta Zdaniewicz

Danuta Zdaniewicz: Jestem doświadczonym pedagogiem, ukończyłam Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM z tytułem magistra oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim „Poradnictwo i pomoc psychologiczna”. W 2011 roku ukończyłam Szkołę Coachów Rodzicielskich.  Prowadzę warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju i wychowania oraz pracę indywidualną z rodziną. Jestem realizatorem warsztatów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Pracuję również w szkole podstawowej. Prywatnie: szczęśliwa żona oraz mama dwóch synów.

Aleksandra Krząstek

Aleksandra Krząstek: Jestem psychoterapeutką, szkoliłam się w nurcie systemowym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Pracuję z osobami indywidualnymi, parami i rodzinami w gabinecie prywatnym oraz w Pracowni Terapii Rodzin Dialog przy Ośrodku Szkoleń Systemowych. Szkoliłam się również w nurcie psychoterapii Gestalt w ramach rocznego Programu Pomocy Psychologicznej. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Jestem realizatorem warsztatów i grup wsparcia w ramach programu psychoedukacyjnego Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Jesteśmy zespołem posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z rodzicami oraz z dziećmi i młodzieżą. Wykorzystując odpowiednie przygotowanie merytoryczne, poparte dyplomami wyższych uczelni, cały czas rozwijamy swoje umiejętności na kursach i szkoleniach oraz zdobywamy nowe doświadczenia poprzez codzienną pracę z dziećmi, rodzicami lub opiekunami.

Danuta Zdaniewicz

Jestem doświadczonym pedagogiem, ukończyłam Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM z tytułem magistra oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim „Poradnictwo i pomoc psychologiczna”. W 2011 roku ukończyłam Szkołę Coachów Rodzicielskich.  Prowadzę warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju i wychowania oraz pracę indywidualną z rodziną. Jestem realizatorem warsztatów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Pracuję również w szkole podstawowej. Prywatnie: szczęśliwa żona oraz mama dwóch synów.

Aleksandra Krząstek

 Jestem psychoterapeutką, szkoliłam się w nurcie systemowym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Pracuję z osobami indywidualnymi, parami i rodzinami w gabinecie prywatnym oraz w Pracowni Terapii Rodzin Dialog przy Ośrodku Szkoleń Systemowych. Szkoliłam się również w nurcie psychoterapii Gestalt w ramach rocznego Programu Pomocy Psychologicznej. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Jestem realizatorem warsztatów i grup wsparcia w ramach programu psychoedukacyjnego Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.