Oferta

Wychowywanie, to proces, który trwa nieprzerwanie. Poprzez zamierzone, zaplanowane działania jak również spontanicznie, na co dzień, bez przygotowania. Wychowujemy przede wszystkim swoim przykładem, zachowaniem, postawą.

 

W Akademii możesz skorzystać z różnych formy wsparcia:

 • Coaching rodzicielski
 • Warsztaty dla rodziców – jednodniowe lub cykliczne
 • Konsultacje indywidualne dla rodziców / opiekunów
 • Terapia

 

Coaching rodzicielski

to metoda indywidualnej pracy z rodziną skierowana na cele wychowawcze wyznaczone przez rodziców.  Jest to współpraca  coacha z rodziną skupiająca się na konkretnych , specyficznych dla danej rodziny zagadnieniach.

Spotkania dobywają się cyklicznie w odstępach 1 – 2 tygodni, ilość spotkań jest uzależniona od indywidualnych potrzeb (zwykle 3 – 10). 

Czas trwania spotkania:

> z jednym rodzicem – 1h

> z obojgiem rodziców / rodziną – 1,5 h

 

Warsztaty dla rodziców

 jednodniowe –  warsztaty dla grupy 10-15 osób, realizujące jedno konkretne zagadnienie.

Czas trwania warsztatu jest uzależniony od tematyki (3-6h)

Przykładowe zagadnienia:

 • jesteśmy rodzicami – co to oznacza?
 • organizujemy czas z przedszkolakiem
 • bunt nastolatka-jak to przeżyć
 • racjonalne korzystanie z multimediów
 • jak wprowadzać i utrzymywać dyscyplinę
 • jak rozmawiać z dziećmi o płciowości i seksie
 • jak rozwijać i wspierać samodzielność dziecka
 • jak motywować do nauki
 • jak poprawić komunikację w rodzinie
 • jak zadbać o prawidłowe relacje z dorastającym lub dorosłym dzieckiem
 • jak rozpoznać silne strony swojego dziecka i wspierać jego rozwój

◊ cykliczne – warsztaty budowania prawidłowych relacji  w rodzinie –  i nie tylko. Jest to cykl 10 spotkań odbywających się co tydzień, czas trwania jednego spotkania 3 h. Grupa liczy 10-15 osób. Warsztat realizuje program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Tematy poruszane podczas tego warsztatu:

 • jak wyznaczać granice
 • jak radzić sobie z uczuciami własnymi i dziecka
 • jak zachęcać dziecko do współpracy
 • jak  rozwiązywać problemy i konflikty
 • jak rozwijać w dziecku samodzielność i odpowiedzialność
 • jakie rezultaty przynoszą pochwały i kary

 

Spotkania indywidualne

Są to spotkania przeznaczone zarówno dla  rodziców, jak i wychowawców, nauczycieli.

Mają one na celu zapoznanie się z trudnościami wychowawczymi, a następnie dobór i propozycję dalszej formy współpracy dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

W spotkaniu mogą uczestniczyć sami rodzice, rodzice z dzieckiem, rodzice z nauczycielem lub wychowawcą dziecka.

Ilość spotkań w tej formie: 1 – 3

Czas trwania spotkania:

> z 1 osobą – 1 h

> z 2 lub więcej osobami – 1,5 h

 

Dla instytucji edukacyjnych

Uczestniczymy i organizujemy spotkania z rodzicami na terenie placówek edukacyjnych.

– mini wykłady (ok. 30 min) poprzedzające zebranie z rodzicami w grupach przedszkolnych lub  klasach szkolnych,

– warsztaty dla rodziców przeprowadzane na terenie placówki

– warsztaty dla nauczycieli bądź wychowawców przeprowadzane na terenie placówki

Proponowana tematyka:

 • rozwój i wspieranie samodzielności
 • motywowanie do współpracy
 • wykorzystanie multimediów w wychowaniu
 • zabawa – czas „tysiąca” możliwości

Realizujemy również inne zagadnienia zgodnie z zapotrzebowaniem i propozycjami nauczycieli i rodziców.